Tilmeld dig den nye sæson 2021-2022. Sæson start 6.september 2021
Tilmeldingskupon
er nu lukket. Kontakt klubben på anden måde!

 

Navn: skriv navn

Mail:   skriv din e-mail, hvis du ønsker svar om din tilmelding.
Fastnr:     anfør tlf.nr.       Mobil:      anfør tlf.nr.

 
JBK er min primær klub i DBF: (sæt markering): (202-22: takst 328)
Ellers markering her, da jeg har en anden DBF klub som primær: (2021-22: takst 68) 
 Jeg deltager i makkerpar og holdturnering: (takst 0) eller
 Jeg deltager kun i makkerpar* (takst 0). Spilles hver anden uge

Jeg deltager kun i holdturnering** (takst 0). Spilles hver anden uge

Bemærk! Nye medlemmer opkræves heller ikke for indskud til turneringer.
 **) Såfremt du ønsker at spille makkerpar på holdturneringsaftenerne: (vælg ja) Sideløbende makkerpar turnering bliver kun oprettet med minimum 3 borde eller flere borde. Du vil få besked herom senest 6.september.
Min makker i makkerpar, er:    skriv navn
Min makker i holdturneringen, er:   skriv navn
Her kan du samtidig anføre om makker ønskes tilmeldt samtidig med din tilmelding: Hvis "ja" ønskes oplysninger om din makkers mail og evt. ønsker om kaffe/te. Skriv i bemærkningsfeltet.
Anfør evt. øvr. spillere på holdet: skriv navne
Fravalg af kaffe/te i pausen:
Såfremt substitut deltager, bedes faste spillere uden kaffe/te sørge for betaling til klubben. I hallen må der ikke medbringes drikkevarer - kaffe/te skal købes. Kr. 10 pr aften.
Medlemmer, der har betalt for kaffe/te sidste sæson 2020-21 og fortsat vil have kaffe/te i pausen: (tryk dit valg nedenfor)
Kaffe: (takst 60) Te: (takst 60)
Kaffe, kun makkerpar*: (takst 30) Te, kun makkerpar*: (takst 30)
Kaffe, kun holdturn**: (takst 30) Te kun holdturn**: (takst 30)
Nye medlemmer, der ønsker kaffe/te i pausen: (tryk dit valg nedenfor)
Kaffe: (takst 260) Te: (takst 260)
Kaffe, kun makkerpar*: (takst 140) Te, kun makkerpar*: (takst 140)
Kaffe, kun holdturn**: (takst 120) Te kun holdturn**: (takst 120)
Total for kontingent og evt. forplejning: >

Beløbet betales til klubbens konto Regnr: 1551 Kontonr: 4691006794 - Husk at skrive dit navn i tekstfeltet. Betalingen kan også ske med mobilpay 60789257. Kontingent + evt. forplejning skal være betalt senest 3' spilleaften, helst som netbank indbetaling. Betalingen for kaffe/te og makker/hold kan deles efter aftale med kassereren. Kontingentet skal forelægges og vedtages på generalforsamling 6.september 2021.

Sæt dit betalings-valg i rullepanel:

 

Bemærkninger:

 

 

 

  

Der bliver indlagt 5 min. pause, hvor der kan strækkes ben mm. efter henholdsvis otte eller ni spil.

  Opdater nyheder: webmaster

© 2021 Jyderup Bridgeklub. Jens Lundberg