Hold 1, 11. september 2017, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 35,96
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  8  Jens Lundberg (23,84) - Flemming Larsen (24,18)  24,01 56,83% 64,88% 109 16 -0,53 1 109 -0,53 1
  1  Arne Jakobsen (33,30) - Gunnar Knudsen (34,87)  34,08 51,07% 55,36% 93 11 -0,28 2 93 -0,28 2
  5  Susanne Freese (37,00) - Susanne Sørensen (36,22)  36,61 49,63% 51,79% 87 -0,14 3 87 -0,14 3
  7  Birgitte Vennemoes Sørensen (29,50) - Margit Olsen (28,58)  29,04 53,96% 51,19% 86  0,18 4 86  0,18 4
  6  Søren Christensen (30,31) - Uffe Kjær (37,57)  33,94 51,16% 47,02% 79  0,27 5 79  0,27 5
  2  Birgitte Keil (46,56) - Henning Klarskov (43,03)  44,79 44,95% 46,43% 78 -0,10 6 78 -0,10 6
  4  Anette Otto (45,57) - Henrik Kjærgaard (37,98)  41,77 46,68% 45,24% 76  0,09 7 76  0,09 7
  3  Anne Jakobsen (44,77) - Carl Erik Kristensen (42,13)  43,45 45,72% 38,10% 64  0,50 8 64  0,50 8
BridgeCentral, 11. september 2017