Makkerpar 1, 4. september 2017, 1. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 41,60
(Middelscore: 84)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  2  Bodil Halvorsen (26,86) - Ole Halvorsen (19,04)  22,95 60,66% 73,81% 124 16 -0,86 1 93 -0,86 1
  6  Susanne Freese (43,00) - Susanne Sørensen (36,96)  39,98 50,93% 52,98% 89 11 -0,13 2 89 -0,13 2
  5  Anette Otto (45,10) - Henrik Kjærgaard (38,06)  41,58 50,01% 51,19% 86 -0,08 3 86 -0,08 3
  7  Kjeld Alfast (40,10) - Uffe Kjær (38,12)  39,11 51,42% 50,00% 84  0,09 4 84  0,09 4
  3  Birgitte Keil (47,03) - Henning Klarskov (43,12)  45,07 48,01% 49,40% 83 -0,09 5 83 -0,09 5
  1  Dorte Knudsen (50,72) - Gunnar Knudsen (34,79)  42,75 49,34% 45,24% 76  0,27 6 76  0,27 6
  4  Marianne Cederholm (50,86) - Dennis Cederholm (48,05)  49,46 45,51% 41,07% 69  0,29 7 69  0,29 7
  8  Birthe Skyttefeldt (52,00) - Else Birgitte Larsen (51,77)  51,88 44,12% 36,31% 61  0,51 8 61  0,51 8
BridgeCentral, 5. september 2017